top of page

Privacy Policy

Privacy verklaring Magische Kerst

Inleiding

Magische Kerst neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacy verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacy verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@magischekerst.com.

Wie is Magische Kerst?

Magische Kerst is de vzw Magische Kerst, kantoorhoudende te (2500) Lier aan Streepen 32, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 1008.377.257.

Wanneer Magische Kerst jouw persoonsgegevens verwerkt, is Magische Kerst de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Magische Kerst jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Magische Kerst persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Magische Kerst voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Magische Kerst worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

Naam, Adres, Woonplaats - gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Ondernemingsnummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

Naam, Adres, Woonplaats - gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, OS, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Maatschappelijk belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Marketing

Doeleinde:

Direct marketing

Gegevens:

Naam, Naam, Adres, Woonplaats - gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, Naam, Adres, Woonplaats - gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Retargeting

Gegevens:

Naam, Naam, Adres, Woonplaats - gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, Naam, Adres, Woonplaats - gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Behavioural targeting

Gegevens:

Naam, Naam, Adres, Woonplaats - gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Account aanbieden

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:

Beveiliging van gegevens

Gegevens:

Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële transacties, IBAN, Naam, Adres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Onderzoek & Ontwikkeling

Doeleinde:

Marktonderzoek

Gegevens:

Gewoonten, Levensstijl, Sociale contacten, Bezittingen, Reisgedrag, Surfgedrag, Naam, Adres, Woonplaats - gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gezondheidsgegevens, Gegevens over het gedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Doeleinde:

Wetenschappelijk onderzoek

Gegevens:

Gewoonten, Levensstijl, Sociale contacten, Bezittingen, Reisgedrag, Surfgedrag, Naam, Adres, Woonplaats - gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Gezondheidsgegevens, Gegevens over het gedrag

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

maximaal 7 jaar

 

 

Hoe verkrijgt Magische Kerst jouw persoonsgegevens?

Magische Kerst heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Magische Kerst over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Magische Kerst. Je kunt verzoeken dat Magische Kerst je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Magische Kerst te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Magische Kerst of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Magische Kerst te verkrijgen. Magische Kerst zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Magische Kerst je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Magische Kerst

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@magischekerst.com. Magische Kerst zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Magische Kerst een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Magische Kerst je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Magische Kerst verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Magische Kerst ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Magische Kerst worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Magische Kerst worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze Privacy verklaring worden gewijzigd?

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacy verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacy verklaring en de wijze waarop Magische Kerst je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@magischekerst.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Magische Kerst jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@magischekerst.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Belgie is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page